previousnext
 • Goce Delcev Üniversitesi Eğitim Fakültesi

  Goce Delcev Üniversitesi Eğitim Fakültesi Stip Eğitim Fakültesi, Skopje'de ki SS Cyril and Methoudius Üniversitesi ofisinin kararıyla 13 Haziran 1995 tarihinde kurulmuştur. Goce Delcev Üniversitesi Eğitim Fakültesi yüksek öğrenim ve bilimsel araştırmalar seviyesinde yeni bir süreç başlatmıştır. Bu sürecin başlangıcı 1959 yılına yüksekokulun–Eğitim Akademisinin (1961) kurulmasına dayanıyor. Eğitim Fakültesi, 2007 yılının Eylül ayına kadar"SS Cyril and Methodius" Üniversitesi'ne bağlıydı. 2007 Eylül'ünden itibaren eğitimsel-bilimsel alandaki engin deneyimiyle "Goce Delcev" Devlet Üniversitesi'nin Fakülte, çalışmalarını uzun bir süre önce tamamlayan ilköğretim öğretmenlerinin daimi eğitimi (uzmanlığı) için bir Merkez kurarak etkinliklerini sürdürüyor. 

   

  Yüksek etik değerlere saygılı Sosyal olay ve süreçler hakkındaki düşüncelerinizin ifade edilmesine ve yaratıcılığınıza olanak sağlıyor. Eğitim işleyişinde yenilikçiliği ve esnekliği teşvik ediyor. En modern öğretim tekniklerini uyguluyor. Bireysel profesyonel gelişimi teşvik ediyor. Goce Delcev Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde 2007 akademik yılında akredite iki programı Uluslararası ekonomi ve Sağlık yönetimi ile eğitim-öğretime başlamıştır. İlk yılında bölüme 260 öğrenci kayıt yaptırmıştır. 2008/2009 akademik yılında, Fakültede okumak isteyen öğrencilerin beklenti ve ilgilerini karşılamak amacıyla yeni bir bölüm Finans yönetimi müfredata eklenmiştir. Finans yönetimi dersi Stip ve Strumica'da verilmektedir. Fakültemize kayıt olacak öğrencilere özellikle belirtmek isteriz ki fakültemiz, Bologna Avrupa kredi transfer sistemine uygun bir şekilde yüksek öğrenim sistemi uygulanıyor. Ders programı ve müfredat hazırlanırken Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS) esas alınmıştır. AKTS çerçevesinde bu fırsat Erasmus/Sokrates programları ile sağlanmaktadır. Çalışma yöntemi 3+1+1 şeklindedir. Ekonomi Fakültesinin devamlı olarak sorun çözmede ve dünya standartlarındaki kuruluşlarda birinci sınıf ticaret ve ekonomi programları kullanarak rekabeti arttırıyor. Profesyonel elemanları eğiterek gelişmekte olan modern toplum ve firmaların getirdiği zorluklarla nasıl başa çıkılabileceği eğitim sisteminde yer alıyor. Fakülte aynı zamanda işletme ve devlet idaresi için profesyonel hizmet ve araştırma imkanı sağlamaktadır. Bu sayede, fakülte ulusal ve uluslararası seviyede saygınlığını koruyor.Makedonya Cumhuriyeti'nde ekonomi ve ticaret alanında yüksek öğrenimde uygun bir konumda yer alıyor.Devamı...

 • Goce Delcev Üniversitesi Ekonomi Fakültesi

  Goce Delcev Üniversitesi Ekonomi Fakültesi disiplinlerarası çalışma dersi olarak sağlık yönetimi, uluslararası ekonomi ve finans yönetimi alanlarında gerekli teorik eğitim sağlamaktadır. Goce Delcev Üniversitesi Ekonomi Fakültesi hedeflerinin gerçekleştirilmesine önem vermektedir. Yüksek kalitede eğitim ve uygulamalı araştırma etkinlikleri düzenliyor. Ekonomi ve toplum değişikliklerine ve ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Yeni program ve derslerle çalışma programlarının yenilenmesi üzerinde sürekli çalışma sergiliyor. 

   

  Öğrenci odaklı öğrencilerle birebir interaktif ders imkanı sağlar. Lisans dersleri, Fakülte temel, gelişimsel ve uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Farklı ilgi alanlarında karmaşık bilimsel araştırma projeleri sunar. Ders, seminer, akademi ve uzaktan eğitim sayesinde sürekli bir eğitim sunar. Lisansüstü çalışmaları, Doktora ve İstenilen profile uygun ilave çalışmalara göre hazırlanıyor. Goce Delcev Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerin çalışma verimliliğini artırmaya yönelik değişiklikleri teşvik ediyor. Öğrenciler Avrupa kredi transfer sistemine uygun ders alırlar. Avrupa eğitimbilim standartları ki bunlar eğitimin bir parçası olmaya başlamış, yeni sosyal sistemdeki değişiklikleri öngörmektedir. Avrupa kredi transfer sistemi, Fakültenin geleceği, yüksek öğrenim, çalışmadaki yenilikçilik ve güvenirliğini ispatlıyor. Çalışmalar, kredi transfer sistemiyle uyumlu akredite çalışma programı temel alınarak gerçekleştirilir. Eğitim Fakültesi, Avrupa ve Amerika'daki fakültelerde yapılan uygulama ve yaklaşımlarla uyumlu öğrencilere ve bilgi edinimine yeni bir yaklaşım getiriyor. Devamı...

 • Goce Delcev Üniversitesi Filoloji Fakültesi

  Doğu Makedonya'nın merkezi olan Stip şehri, Makedonya Cumhuriyeti Hükümetinin kararıyla en büyük hayalini gerçekleştirdi ve 21 Mart 2007'de bir üniversite şehri olmuştur. Goce Delcev Üniversitesi bu tarihte kuruldu ve şu an sekiz yüksek öğrenim kurumunun bir parçası konumundadır. Bu karar Makedonya Hükümeti Meclisi tarafından onaylandı. 7 Temmuz 2008 tarihinde, Stip'te Goce Delcev Devlet Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik kanun düzenlemeleri tamamlanmış ve Üniversitede Filoloji Fakültesinin de kurulmasına onay veren Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 
   

  Goce Delcev Üniversitesi Filoloji Fakültesi 15 Ekim 2008 tarihinde Filoloji Fakültesi eğitim hayatına başladı. Goce Delcev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Shtip içinde entegre olarak üniversitenin diğer birimleri arasında bağlayıcı bir rolü bulunmaktadır. Eğitici ve bilimsel etkinliğin Filoloji Fakültesi düzenler ve Bologna Deklarasyonu uyarınca, Avrupa kredi transfer sistemi (ECTS), dayalı çalışma programları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Üniversitenin hedefleri arasında Yükseköğretimde öğrencilere ve personele daha fazla hareketlilik ile uluslararası aktif katılım sağlamaktadır. Üniversite eğitici ve uluslararası eğitici, araştırma ve mesleki projelere katılım ve motivasyon sağlanıyor.Devamı...

 • Goce Delcev Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Goce Delcev Üniversitesi Hukuk Fakültesi Üniversite Tüzüğünün 37. Maddesine göre Hukuk Fakültesi, 2007 yılında kanunen kurulmuş olup Stip Goce Delcev Üniversitesi'nin düzenli bir üyesidir. Goce Delcev Üniversitesi Hukuk Fakültesi Son zamanlarda en çok talep edilen mesleklerden biri olduğu için, Goce Delcev Üniversitesi'nin bir parçasıdır. Ülkenin doğu bölgesinin tek Hukuk Fakültesi olan Hukuk Fakültemize gençlerin yoğun ilgisi bulunuyor 
   

  Bütün dersler Goce Delcev Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılır: • Her uygulamanın (dersler, alıştırmalar, müzakereler, sınavlar) sürekli icra edilmesi adına bütün ders programları dahilinde ASNOM – Kocani'de yeteri kadar çalışma alanı; • 27.400'den fazla kitap ve süreli yayına sahip üniversite kütüphanesi; • Bilgisayarlı, diğer fakültelerle ağ bağlantısına sahip modern sınıflar; • Ek teknik donanım (büyüteç, LCD projeksiyon aletleri, video oynatıcılar, Xerox makinesi vs) • Uzman kadro (5 profesör ve 7 asistan) Devamı...

 • Goce Delcev Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesi


   
  Goce Delcev Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesi günlük hayatta çok geniş uygulama alanı bölümüdür. Bu bölümde, en küçük maddelerden farklı metal ve alaşımlardan üretilen en büyük yapıların üretimi gerçekleşir: hırdavat (vidalar, somunlar, civatalar vs.), araçlar, metal işleme cihazları, tren lokomotifleri, inşaat mühendisliği ve madencilik makineleri, hidroelektrik santral türbinleri, tekstil, yiyecek, tarım sanayi ve diğer pek çok alanda üretim için gerekli makineler üretilir. Makine mühendisliği fakültesinin öğrencilere engin bilgi sağlamak, belirli bir alanda çalışma sergilemek, uygulama, projeler, ekonomik olarak tasarlanan alanında en iyi mühendisler yetiştiren fakültedir. 

  Temel olarak hedeflere ulaşmanın fakültede bulunan uzman profesyonel bir kadro oluşumundandır. Öğrencilere bireysel başarı ortamını yaratan geniş kitlelere sunma fırsatı yakalarsınız. Akademik bilgileriyle belirli çalışma alanlarında kendilerini uzmanlaştırabilirler. Proje yapma, inşaat, modelleme, yapı ve parçalarının ölçümü, İş organizasyonlarındaki üretim süreçleri yönetimi, Çevrenin koruması ile eğitim üst seviyede yapılıyor.Devamı...

 • Goce Delcev Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Fakültesi  Goce Delcev Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Fakültesi insanlara doğumundan itibaren uygun mineraller ürünlerini makul fiyatlara temin etmek her modern sanayi ülkesi için gerekli bir esastır. Günümüzde her türlü minerale olan ihtiyaç öncesine göre her gecen gün fazlalaşıyor. Yaşam standardını artırmak amacıyla daha da fazlalaşmaktadır. Mineral sanayisi ve insanların görevi de bu ihtiyaçları karşılamaktır. 

  Goce Delcev Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Fakültesinde madencilik ve jeoloji mühendisi, doğal kaynakları çıkarmak için gerekli olan teknolojiyi geliştirmek amacıyla uygun bilimsel teoriyi, mühendislik esaslarını ve ilkelerinde eğitim alınıyor. Mimarlık ve İnşaat Fakültesinde Madencilik ve jeoloji alanında her türlü ametal ve metal kaynakların, kömür ve nükleer hammaddeler gibi katı yakıtların ve enerji kaynaklarının araştırılması ve çıkarılması gelişmiş dünya faaliyetlerindendir. Fakültede Mineral özütlemesinin yanı sıra, doğal kaynakların kullanıldığı farklı alanlarda uzman olabilirsiniz. 

  Madencilik ve jeolojik uzmanlığın uygulama alanına örnek, yol şebekesi, demiryolu, tünel ve metronun yapımı ve geliştirilmesiyle uğraşan inşaat endüstrisi Makedonya'da öne çıkıyor. Uzmanların Profilleme, dönüştürme ve plan ve programların gözden geçirilmesi yönünden ekoloji ve çevre planlanmasına önlemler de göz ardı edilmeden düşünerek uygulama mümkün oluyor.Devamı...

 • Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi


     
  Tıp Fakültesi, Stip'teki Goce Delcev Üniversitesi bünyesinde çalışan bir yüksek öğrenim ve bilimsel kurumdur. Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi genel olarak Makedonya ülkesinin ihtiyaçlarına karşılık verecek elemanlar yetişiyor. Üç yıllık verilecek mesleki dersler, sosyal sistemin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış. Bu sayede fakülte yeni dersleri geliştirme ve bir dersten diğerine transfer fırsatı sunar. 

  Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi gelişmiş Avrupa üniversiteleriyle aynı standartlara sahiptir. Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi temel hedefi Bologna sistemiyle uyumlu eğitimin kalitesini arttırmak ve yurt içinde ve dışında yapılan çeşitli projeler sayesinde bilgi çağını başlatıyor. Bu projeler sayesinde öğrencilerin ilgileri doğrultusunda düşünce akışı ve tecrübe değişimi sağlanıyor. Öğrenci ilgi odaklı ve tüm kadro kendi ihtiyaçlarına adaptasyonla interaktif bir şekilde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Fakültemizde eğitimsel, bilimsel, araştırma, gelişimsel, uygulamalı ve diğer yaratıcı çalışmalar yapılır. Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerin tıbbi uygulamada karşılarına çıkabilecek bütün zorluklara karşı kalifiye ve hazırlıklı yetişiyor. Goce Delcev Üniversitesi Klinik Merkezinde Staj olanakları ile Bilgi transferi, derslerin düzenlenmesi, eğitim ve bilimin geliştirilmesi, yaratıcı yeteneklerin geliştirilmesi, öğrencileri profesyonel bilgi ve bilimsel keşiflerin uygulanması için gerekli işlere hazırlama, teknolojik gelişimi teşvik etme, bireyin kendi geleceği için sorumluluk aldığı bir toplumda tıbbi uygulama ve gelişim sağlama Ayrı bir iş gücü ve tesis kullanımı olarak, bilimsel, eğitimsel, bilimsel araştırma ve çok profesyonel tıbbi eylemleri bir bütün olarak gerçekleşiyor.Devamı...

 • Goce Delcev Üniversitesi Turizm ve İşletme Lojistiği Fakültesi


   
  "Goce Delcev" Üniversitesi Turizm ve İşletme Lojistiği Fakültesi Doğu Makedonya'da Shtip'te 21 Mart 2007 tarihinde kurma kararı alınmıştır. "Goce Delcev" Üniversitesi Turizm ve İşletme Lojistiği Fakültesi 15 Temmuz 2008 tarihinde Shtip'te kurulmuştur. Shtip, Skopje, Gevgelija'da çeşitli çalışmalarla sürmektedir. "Goce Delcev" Üniversitesi Turizm ve İşletme Lojistiği Fakültesi eğitim kadrosu açısından olağan üstü öneme sahiptir. Profesyonel eğitim görevlileri ve uzaman kadrosu ile gelişimde fakülteyi öncelikli öneme sahip olmaktadır. 

  "Goce Delcev" Üniversitesi Turizm ve İşletme Lojistiği Fakültesinde Turizm ve İşletme lojistiği, kompleks turizm, Endüstrisinin turizm, yemek hizmeti, gastronomi ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimin kalitesini arttırmak için Bologna beyannamesinin gerekliliğini karşılamaktadır. Avrupa çalışma programları Bologna beyannamesi turizm fakültesinde tasarlanmış, modern eğitim örgütlenmesi biçiminde uygulanıyor. Dersler alıştırmalar ve pratik eğitim iş çevrelerinde aranılan özellikler arasında duyulan ihtiyaç eğitim profilinin çekiciliğini arttırmaktadır. ECTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi) uygulamaktadır.Devamı...

 • Goce Delcev Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Fakültesi

  Goce Delcev Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Fakültesi kurulması için 2007 Haziranının sonunda Bilimsel-eğitim kurulu oluşturulmuştur. Başlarda, "Goce Delcev" Üniversitesi'nin 31 Mayıs 2008'de "Goce Delcev" Üniversitesi'nin Tescil Kurulu kararıyla Stip'te kurulmuştur. Bilgi teknolojileri Fakültesinde 15 Profesör, 12 asistan ile öğrenim Stip'teki 'Vita Pop Jordanova' Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bilgisayar Bilimleri Bölümü, 200 bilgisayara sahip dört adet bilgisayar laboratuvarı ile ülke çevresindeki en donanımlı fakülte özelliğini taşıyor. Fakültedeki öğretim kadrosu eğitimle ilgili etkinliklerin yanı sıra bilimsel ve uygulamalı etkinliklerde olanak sağlar. Buna örnek Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili yürütülen TEMPUS anlaşmaları uygulanıyor.

  Goce Delcev Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Fakültesi Bilgisayar programları bilimleri, teknolojileri, ülkenin en acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Makedonya'nın doğu bölgesindeki bilgisayar eğitimini artırmayı kendine görev edinen elemanlar sağlamanın yanı sıra uluslar arası öğrencilerde eğitim olanaklarına sahip oluyorlar. Goce Delcev Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Fakültesinde vasıflı uzman ve bilişimci elemanlar sağlıyor. 

  Sosyal kurumları bir araya getirerek ülkenin ekonomik, bilimsel-teknik ve sosyal gelişimini hızlandırıyor. Bilgi teknolojileri alanında yüksek öğrenimini yapmış vasıflı eleman ihtiyacının artması sonucunda, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri Bölümü, bilgisayar bilimleri alanında lisans eğitimi vermektedir. Devamı...Goce Delcev Üniversitesi Fakülteleri
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Ekonomi Fakültesi
Doğa Fakültesi
Filoloji Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi
Makine Mühendislik Fakültesi
Mimarlık, İnşaat Fakültesi
Elektrik Mühendisliği Fakültesi
Müzik Fakültesi
Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü
Tekstil, Tasarım ve Moda Fakültesi

Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi

Goce Delcev Üniversitesi Devlet Üniversitesi olarak, Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafından 27 Mart 2007 yılında kurulmuştur. 30 yıldan fazla süredir Stip’te bir üniversite kurma fikri bulunmaktaydı. Makedonya’nın doğu bölgesinden daha geniş bir alanda – doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu Makedonya–yüksek öğrenim ihtiyacını gidermek amacıyla kurulan bir yüksek öğrenim kurumu olarak kurulmuştur.  Üniversite bilgi, beceri, doğruluk, saygı gibi en iyi insan değerlerine önem vermektedir. Goce Delcev Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Sasha Mitrev’dir. Goce Delcev Üniversitesi’nin çeşitli bölgelerde fakülteleri bulunmaktadır: Stip, Kocani, Strumica, Radovish, Vinica, Sveti Nikole, Gevgelija, Kavadarci ve Skopje. Karma üniversite olarak faaliyet gösterir. Şu an üniversitede yaklaşık 3500 öğrenci bulunuyor. ECTS transfer sistemi uygulanmakta  ve Bologna anlaşmaları ile verilen diploma Avrupa'da ve Amerika'da da geçerli olmaktadır.     Makedonyada Eğitim - Makedonya Üniversiteleri - Makedonya Eğitim - Makedonya Üniversiteleri  - Makedonya İştip Üniversitesi

Makedonya Goce Delcev Üniversitesi Ücretleri - Makedonya Eğitim Ücretleri


Goce Delcev Üniversitesi Eğitim Bakanlığından uygulanan anlaşmalı Türk öğrencilere kontenjan dahilinde burs uygulamaktadır. Sizde kontenjanda yer almak istiyorsanız diplomanız ve kimliğinizle Makedonya Eğitim Merkezi EuroStar’a başvurabilirsiniz. Üniversiteden onay alındıktan sonra Kontenjana girenler kesin kayıttır.

Tıp ve Tıp’ba bağlı bölümler yıllık 1500 Euro Eğitim başlarında 2 Taksit halinde ödenir.
Mühendislikler ve Diğer Alanlar yıllık 1000 Euro Eğitim başlarında 2 Taksit halinde ödenir.
Kayıt Masrafları Makedonya Eğitim Merkezinden öğrenebilirsiniz.
Danışmanlık Makedonya Eğitim Merkezinden öğrenebilirsiniz.
Diğer Masraflar 150 Euro sınav ücretleri ile vergi fark ödemesi bulunmaktadır.

Makedonyada Eğitim - Makedonya Eğitim Danışmanlığı - Makedonya Üniversiteleri - Makedonya Üniversitesi - Makedonyada Üniversite - Makedonyada Eğitim Ücretleri

Makedonya Goce Delcev Üniversitesinde Avantajları

 • Dershane Parasından ucuza üniversite
 • En kaliteli eğitimi en ucuza hallediyorsunuz.
 • Liseden mezun olmanı yeterli.
 • YGS, LYS olmadan üniversiteli oluyorsunuz.
 • Üniversiteye girerken sınav yok.
 • AB diploma ek’i alıyorsunuz.
 • Eğitim alırken diğer ülkelere geçiş imkanları.
 • Türkiye YÖK denklikli ve tüm Dünyada geçerli Diploma.
 • AB, ABD, Türkiye ve tüm Dünyada geçerli iş imkanı.
 • Uzman ekibimiz sizlere eğitim boyunca destek veriyor.
 • İstediğiniz bölümü seçebiliyorsunuz.
 • DGS olmadan lisansınızı 3. Sınıftan devam ediyorsunuz.
 • Slav dillerine hakim oluyorsunuz.
 • Uluslar arası çalışmalarınıza olanaklara sahip oluyorsunuz.
 • Balkanların en iyi üniversitelerinden biri

Makedonya Goce Delcev Üniversitesi Lisans Tamamlama - Yurtdışı Lisans Tamamlama

 
Yurtdışında lisans tamamlamalarda ders saydırma konularında zorluklar olabiliyor. Ancak Makedonya Goce Delcev Üniversitesinde eğitimin denkliği eşdeğerde olduğundan en fazla 3 -4 ders intibak alarak 3. Sınıftan devam edebilme şansına sahip oluyorsunuz. Ayrıntıları öğrenmek için EuroStar Yurtdışı Eğitime başvurabilirsiniz.

YÖK, hayat boyu eğitim çalışma konularına önem vermeye başlamıştır. Proje kapsamında 2 yıllık yüksekokul ve teknik okul mezunları yurtdışında ve yurt içinde eğitim verilmesine de destek veriliyor. YÖK tarafından saptanacak kredi miktarına ulaşan 2 yıllık mezunlara 4 yıllık fakülte diploması veriliyor. Meslek ve teknik okul mezunlarının işgücü niteliklerini yükseltecek ve kendi alanlarında son gelişmeleri takip edecek yurtdışında eğitim almanın avantajı elde edecektir. Goce Delcev Üniversitesinin avantajlarını öğrenmek ve eğitiminize devam etmek için EuroStar Yurtdışı Eğitime başvurabilirsiniz.

Yurtdışında Lisans Tamamlama - Yurtdışı Lisans Tamamlama - Makedonya Lisans Tamamlama - Makedonyada Lisans Tamamlama - Makedonyada Eğitim - Makedonya Üniversiteleri

Makedonya Goce Delcev Üniversitesi Öğrenci Rehberi


Goce Delcev Üniversitesinde Çalışma süresince öğrencilerin aktif olarak halkın içine girebilirsiniz.

Stip:  Stip Bregalnitza nehir vadisinde Makedonya Cumhuriyeti doğu kesiminde bir şehirdir. Stip’te yaşayanların sayısı 47,796. Stip 81 km2'lik bir yüzey üzerinde bulunan Makedonya'nın en eski şehirlerinden biridir. Stip yükseklik 300m. Şirin bir şehir olan iştip şehrinde rahat edersiniz şehrin gürültüsü yoktur. Makedonya’nın başkenti Üsküp’e 1,5- 2 saat sürmektedir.
Makedonya Yaşam Giderleri
Yaşam giderleri öğrencinin temel yaşam olarak gereksinimlerini karşılamada Türkiye’den daha uyguna gelmektedir.
Yurt 65-125 Euro
Ev Kiraları 100-300 Euro
Ev hayatı yaşayacak öğrenci ev arkadaşı ile beraber kalıyor. Türkiye’den başvurusu aldığımız öğrencilerle ortak eve yerleştirdiğimiz ortaklaşa ev ihtiyaçları ve yemek masraflarını paylaşıyorlar. Buda bütçelerini rahatlatıyor,  ucuza halledebiliyorlar. Stip’te restoran ta Tek bir çeşit yemek 1ile 5 Euro civarındadır. Yaşam giderleri her öğrenciye göre değişkenlik gösteriyor.
Gıda maliyetleri 100-175 Euro
Makedonya’nın Para birimi Dinar’dır.
Yol masrafı Aylık 60-70 Euro
Günlük konaklama Hostel  25-50 Euro
Otel 15-100 Euro

Goce Delcev Üniversitesi Kampüsleri 
Goce Delcev Üniversitesi Spor Merkezi
Spor Kulübü ve Sportif Yaşam Alanları

Goce Delcev Üniversitesinde Kütüphane

 • Boks Kulübü
 • Karate Kulübü
 • Spor Kulübü
 • Ping-pong
 • Basketbol
 • Futbol
 • Satranç
 • Makedonya Üniversiteleri  - Goce Delcev Üniversitesi - Goce Delcev Üniversitesi İştip Üniversitesi - Makedonya Eğitim Danışmanlığı - Makedonyada Üniversite - Makedonya Eğitim

Makedonya Goce Delcev Üniversitesi - Üniversiteye Giden Yol

Goce Delcev Üniversitesine Nasıl mı?  Kayıt Olacaksınız?
 • İlk Adımı Atın EuroStar’a Başvurun…..
 • Kontenjandan yerinizi alın
 • Anlaşmanızı yapın
 • Evraklarınızı hazırlama Desteği alın
 
EuroStar Takibinde olan işlemler
 • Evrakların Makedonca tercümesi
 • Evrakların noterleri ve Apostilleri
 • Üniversite hazırlık harç ücreti
 • Üniversite kayıt belgesi
 • Hazırlığa kayıt belgesi
 • Eğitim bakanlığına kayıt belgesi
 • Sağlık seyahat sigortası belgesi
Makedonya’ ya Giriş
Vize Öğrenim amacı ile Makedonya için öğrenci vizesi alınması gerekmektedir. Vize uygulamalarında EuroStar’dan Oturum başvurusu yardımı alarak başvuru formu doldurup, tarafımızdan takibi ile gerçekleşir.
Oturum başvurusu yardımı
Tüm evrakların öğrenciye teslimi
Makedonya’ya gidiş organizasyonu
Konaklama organizasyonu
Karşılama Yerleştirme  organizasyonu
Gruba özel rehber eşliğinde Makedonya yolculuğu

Makedonya’da Üniversite eğitimi almanız sizlerin hayatınızda yeni bir ufuk açacak ideallerinize ulaşmanızda vesile EuroStar olacaktır.
Başvuruyorsunuz Kariyer kazanıyorsunuz.    
Sizde katılın sizde kazanın

Goce Delcev Üniversitesi İştip Üniversitesi  - Makedonya Üniversitesi - Makedonyada Eğitim -Makedonya İştip Üniversitesi - Makedonya Eğitim Merkezi - Makedonyada Okumak

Goce Delcev Üniversitesi Uluslararası Anlaşmalı Üniversiteler

 

 • 10:12 2007 - Üniversite ". Sv Kliment Ohridski "- Bitola
 • 24/12 2007 - Kalkandelen Güneydoğu Avrupa Üniversitesi
 • 24/12 2007 - Kalkandelen Devlet Üniversitesi
 • 21:02 2008 - Üniversite ". Ss Kiril ve Methodius "- Üsküp
 • 11:02 2008 - Priştine Üniversitesi
 • 09:04 2008 - Maribor Üniversitesi
 • 10:04 2008 - Kragujevac Üniversitesi
 • 4.30 2008 - FON Üniversitesi - Üsküp
 • 13:05 2008 - Samara Tarım Akademisi - Rusya
 • 15:05 2008 - Tıp Üniversitesi Samara - Rusya  
 • 17:05 2008 - Devlet Üniversitesi Samara - Rusya
 • 30/10 2008 - Ekonomik R. Akademisi Bulgaristan
 • 04:11 2008 - Stip Rus Merkezi kuran Anlaşma
 • 09/11/2009 d. - Pedagoji Fakültesi Vranje
 • 08/10/2009 d. - Çin Tarım Bilimleri Akademisi
 • 03/18/2009 d. - Santarém Politeknik Enstitüsü
 • 17/06/2009 d. - Plovdiv Üniversitesi
 • 2008/06/17 d. Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi  
 • 11/08/2008 d. - Plovdiv Ziraat Üniversitesi
 • 07/04/2008 d. - Uluslararası Yönetim Grubu IMG-İtalya 
 •  27/10/2008 d. - Rus Barış Vakfı
 • 27/01/2009 d. - Üniversite Ruen Fransa
 • 04/06/2010 d. - Rijeka Hırvatistan Üniversitesi
 • 04/27/2010 d. - Bozok Üniversitesi Jozgat
 • D. 28.04.2010 - Niğde Üniversitesi  
 • D. 29.04.2010 - Nevşehir Üniversitesi
 • 05/18/2010 d. - Arad Romanya Üniversitesi Aurel Vlaicu Cumhuriyeti
 • 19/05/2010 d. - Alba Iulia, Romanya Cumhuriyeti Üniversitesi 1 Decembrie 1918
 • 19/05/2010 d. TÜV Rheinland, Romanya Cumhuriyeti
 • 10/02/2010 d. - Ulusal Üniversitesi V.N. Kharkov Karazin
 • 10/02/2010 d. - Milli Pedagoji Üniversitesi Dragomanov   
 • 31/05/2010 d. - Mostar Üniversitesi
 •  19/05/2010 d. TÜV Rheinland, Romanya Cumhuriyeti
 • 2011/03/25 d. - Niş Üniversitesi

TÜRKİYE’DE BURS VEREN ÇEŞİTLİ VAKIF VE KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI


Goce Delcev Üniversitesi İştip Üniversitesi  - Makedonya Eğitim Merkezi - Makedonyadaki Üniversiteler - Makedonyada Eğitim - Makedonyada Üniversite - Makedonya Eğitim - Makedonya Üniversiteleri Makedonya Eğitim Danışmanlığı - Makedonya Üniversiteleri Makedonya YÖK DENKLİĞİ Makedonya'da Sınavsız Üniversite Eğitimi - Makedonya'da Üniversite Eğitim Fırsatı Makedonya Üniversiteleri - Makedonya'da Üniversite - Makedonya Üniversiteleri - Makedonya Üniversite - Makedonya'da Üniversite Eğitimi - Makedonya Eğitim Sistemi - Makedonya Eğitim Danışmanlığı - Makedonya'daki Üniversiteler - Makedonya Üniversitesi - Makedonya Haritası - Makedonya'da okumak - Makedonya'da Üniversite - Makedonya'da Üniversite Okumak -Makedonya Üniversiteler Makedonya Üniversiteleri - Makedonya'de Üniversite - Makedonya Üniversiteleri - Makedonya Üniversite - Makedonya'da Üniversite Eğitimi - Makedonya Eğitim Sistemi - Makedonya Eğitim Danışmanlığı - Makedonya'daki Üniversiteler - Makedonya Üniversitesi - Makedonya Haritası - Makedonya'da okumak - Makedonya'da Üniversite - Makedonya'da Üniversite Okumak -Makedonya Üniversiteler - Ankara Eğitim Danışmanlığı - Makedonya Haritası - Makedonya Görüntüleri - GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ Tıp Üniversitesi - Üsküp Teknik Üniversitesi - Makedonya Eğitim Danışmanlığı İstanbul - Makedonya Eğitim Merkezi - Makedonya Üniversitesi - Üsküp teknik - Makedonya Üniversiteleri üsküp - Makedonya Üniversiteleri bölümleri - Makedonya Üniversitesi - Makedonya diş hekimliği - Makedonya üsküp teknik Üniversitesi - Makedonya eğitim iş ilanları - üsküp teknik Üniversitesi bölümleri - Makedonya üniversiteleri - Makedonya Üniversiteleri bölümleri - Makedonya üsküp teknik Üniversitesi - Makedonya üsküp teknik Üniversitesi - Makedonya Üniversiteleri,Makedonya üniversiteleri,Makedonya'da Üniversite okumak, Makedonya'da Üniversite okumak,Makedonya Üniversite,Makedonya Üniversite,Makedonya'da Üniversite, Makedonya'da Üniversite,Makedonya'da Üniversite,Makedonya Üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversiteleri temsilciliği 2011-2012 Kayıtlarımız Başlamıştır.Makedonya Üniversiteleri,Makedonya'da Üniversite,Makedonya Üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversite Harç Fiyatları,Makedonya'da Eğitim,Makedonya Eğitim ,Makedonya Eğitim Danışmanlığı,Makedonya Denklik Makedonya Üniversiteleri Yök Denklik,Makedonya Üniversiteleri bölümleri,Makedonya Üniversiteleri fiyatları,Makedonya Üniversiteleri denkliği,Makedonya Üniversiteleri tıp,Makedonya Üniversiteleri hukuk,Makedonya Üniversiteleri ,Makedonya Üniversiteleri burs,Makedonya Üniversiteleri psikoloji bölümü,Makedonya Üniversiteleri puanları,Makedonya Üniversiteleri üsküp,Makedonya Üniversiteleri bölümleri,Makedonya Üniversiteleri fiyatları,Makedonya'da Üniversite fiyatları,Makedonya'da Üniversite okumak,Makedonya'da Üniversite bölümleri,Makedonya Üniversite,Makedonya üniversite temsilciliği,Makedonya üniversite temsilciliği,Makedonya üniversite temsilciliği fiyatları,Makedonya üniversite temsilciliği tıp fakültesi,Makedonya üniversite temsilciliği bölümleri,Makedonya üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri,Makedonya'da Üniversite okumak,Makedonya'da Üniversite okumak,Makedonya Üniversite,Makedonya Üniversite,Makedonya'da Üniversite, Makedonya'da Üniversite,Makedonya'da Üniversite,Makedonya Üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversitesi temsilciliği,Makedonya Üniversiteleri temsilciliği 2011-2012 Kayıtlarımız Başlamıştır.Makedonya Üniversiteleri,Makedonya'da Üniversite,Makedonya Üniversite temsilciliği,Üniversite Harç Fiyatları,Makedonya'da Eğitim,Makedonya Eğitim ,Makedonya Eğitim Danışmanlığı,Makedonya Denklik Makedonya Üniversiteleri Yök Denklik,Makedonya Üniversiteleri bölümleri,Makedonya Üniversiteleri fiyatları,Makedonya Üniversiteleri denkliği,Makedonya Üniversiteleri tıp,Makedonya Üniversiteleri hukuk,Makedonya Üniversiteleri , Makedonya Üniversiteleri burs,Makedonya Üniversiteleri psikoloji bölümü,Makedonya Üniversiteleri puanları,Makedonya Üniversiteleri üsküp,Makedonya Üniversiteleri bölümleri,Makedonya Üniversiteleri fiyatları,Makedonya'da Üniversite fiyatları,Makedonya'da Üniversite okumak,Makedonya'da Üniversite bölümleri,Makedonya Üniversite,Makedonya üniversite temsilciliği,Makedonya üniversite temsilciliği,Makedonya üniversite temsilciliği fiyatları,Makedonya üniversite temsilciliği tıp fakültesi,Makedonya üniversite temsilciliği bölümleri,Makedonya üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri, Makedonya Üniversiteleri üsküp teknik üniversite temsilciliği,üsküp teknik üniversite temsilciliği, teknik üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversiteleri üsküp tıp fakültesi,Makedonya Üniversiteleri tıp üniversite temsilciliği,Makedonya Üniversiteleri ingilizce bölümler,Makedonya Üniversiteleri İngilizce tıp,Makedonya Üniversiteleri eczacılık,Makedonya Üniversiteleri diş hekimliği,Makedonya Üniversiteleri hukuk fakültesi,Makedonya Üniversiteleri , Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri ,Makedonya Üniversiteleri GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ ,Makedonya Üniversiteleri ,Makedonya Üniversiteleri,Makedonya Üniversiteleri ingilizce dersler,Makedonya Üniversiteleri makina mühendisliği,Makedonya Üniversiteleri bilgisayar mühendisliği,Makedonya Üniversiteleri fizik tedavi,Makedonya Üniversiteleri turizm,Makedonya Üniversiteleri denklik,Makedonya Üniversiteleri,mimarlık,Makedonya Üniversiteleri

Makedonya Goce Delcev Üniversitesi Goce Delcev Üniversitesi Panaroma Goce Delcev Üniversitesi Tanıtım Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi Goce Delcev Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Fakültesi
Goce Delcev Üniversitesi Goce Delcev Üniversitesi Panaroma Goce Delcev Üniversitesi Tanıtım Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi Goce Delcev Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Fakültesi
Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi Resimleri Goce Delcev Üniversitesi Gastronomi Fakültesi Goce Delcev Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Goce Delcev Üniversitesi Bilgisayar Fakültesi Goce Delcev Üniversitesi Yemekhane
Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi Resimleri Goce Delcev Üniversitesi Gastronomi Fakültesi Goce Delcev Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Goce Delcev Üniversitesi Bilgisayar Fakültesi Goce Delcev Üniversitesi Yemekhane
                                                           

                                                       

 

 

 

Eurostar Makedonya Üniversiteleri Başvuru Merkezi İstiklal Caddesi No:49/5

 

Taksim/İstanbul

 

Tel: 0212 244 66 00

Image 01 Image 02 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03